Thôn 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
02713 883 687
Tư vấn sản phẩm : 0933 805 300
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 987
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7
Chủ nhật: Nghỉ
Phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Chí Công
Phó phòng kinh doanh xe Fuso
IMAGE
Ngô Quang Trưởng
Phó phòng kinh doanh xe Foton
IMAGE
Mai Quý Sang
Trưởng nhóm bán xe Foton
IMAGE
Đinh Xuân Cao
Trưởng nhóm bán hàng xe Fuso
Phòng dịch vụ
IMAGE
Lê Đình Học
Quản đốc xưởng
IMAGE
Nguyễn Tất Bình
Phó phòng Kinh doanh DVPT
IMAGE
Trần Văn Lưu
Trưởng nhóm kinh doanh Phụ tùng
IMAGE
Nguyễn Quý Phú
Phó Quản Đốc Máy gầm điện